Präsident: Peter Thür,

Erlenstrasse 9, 9450 Altstätten;

p.thuer@catv.rol.ch;

071 755 64 15

Vizepräsident: Alois Schmid,

Nordstrasse 37, 9450 Altstätten;

Aloisschmid@catv.rol.ch;

071 755 45 64


Präses: Peter Legnowski,

Kirchplatz 4, 9450 Altstätten;

peter.legnowski@kath-altstaetten.ch

071 757 87 41

Kassierin: Rosmarie Büchel,

Churerstrasse 30, 9450 Altstätten;

walterbuechel@bluewin.ch;

071 750 04 55

Aktuarin: Claudia Sinz;

Postfach 75; 9463 Oberriet;

sinz-mattle@bluewin.ch;

071 761 24 38


Information: Theodor Looser; Heidenerstrasse 10; 9450 Altstätten; theodor.looser@catv.rol.ch

071 755 23 78

Fahnenträger: Thür Anton;

Schöntalstrasse 13; 9450 Altstätten;

071 755 39 94